« Zpět na seznam slovíček

Smlouvou projevují strany vůli zřídit mezi sebou závazek a řídit se obsahem smlouvy.
Smlouva je dvoustranné či vícestranné právní jednání spočívající ve vzájemných a obsahově shodných projevech vůle smluvních stran. Takovýto projev vůle směřuje ke vzniku, změně nebo zániku práv a povinností, které právní předpisy s takovými projevy vůle spojují.

« Zpět na seznam slovíček