« Zpět na seznam slovíček

Energetickou náročností budovy se rozumí různé požadavky, které jsou kladeny na její energetickou náročnost při výstavbě budovy, při změně dokončené budovy nebo energetickou klasifikaci při prodeji či pronájmu. Energetická náročnost budovy měří a hodnotí veškeré energie spotřebované při standardizovaném provozu budovu – jedná se o energii na vytápění, teplou vodu, chlazení, úpravu vzduchu větráním a klimatizací a energii na osvětlení.

Požadavky na energetickou náročnost jsou stanoveny ve vyhlášce č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budovy.

Průkaz energetické náročnosti je pak dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy.

« Zpět na seznam slovíček