« Zpět na seznam slovíček

Jedná se o způsob exekuce, který je zpravidla až poslední variantou.  Proti usnesení o nařízení exekuce se lze nejprve odvolat ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení, a to ke krajskému soudu nadřízenému okresnímu soudu, který exekuci nařídil, prostřednictvím exekutora, který byl provedením exekuce pověřen. Řešením je také požádat exekutora o odklad exekuce.

Povinný z exekuce, který se domnívá, že exekutor zvolil nevhodný způsob exekuce prodejem nemovitosti (nejzazší možnou variantou), se může bránit tím, že podá návrhu na částečné zastavení exekuce a současně navrhne jiný vhodnější způsob (např. postižením jiného majetku povinného nebo srážkami ze mzdy apod.). Jako důvod nevhodnosti lze uvést zjevný nepoměr výše dluhu povinného a cenou nemovitosti. Zároveň má povinný právo navrhnout odklad exekuce do doby rozhodnutí o návrhu na její částečné zastavení.

« Zpět na seznam slovíček
INFORMACE K AKTUÁLNÍ SITUACI S KORONAVIREM: Naše kancelář nadále poskytuje právní služby v nepřerušeném provozu. Omezujeme pouze osobní schůzky, jednání i podpisy smluv jsou organizovány na dálku, což nemá žádný vliv na jejich platnost. Koukněte na náš aktuální článek o změnách: https://ilonacernochova.cz/koronavirus-a-podpisy-kupnich-smluv-na-nemovitosti-co-je-jinak/.