« Zpět na seznam slovíček

Údaje o nemovitosti v KN jsou především údaje zahrnující soupis a popis nemovitostí, geometrické a polohové určení nemovitostí a katastrálních území a zápis práv k těmto nemovitostem (zejména kdo má vlastnické právo k nemovitosti, jestli je nemovitost zatížena věcnými břemeny a případně ve prospěch koho apod.)

« Zpět na seznam slovíček