Projev vůle

« Zpět na seznam slovíček

Vyjádření vůle navenek, které je dostatečně určité, srozumitelné a je učiněno v předepsané formě (např. kupní smlouva na nemovitost musí být uzavřena v písemné formě). Jestliže projev vůle tyto podmínky nesplňuje, bude právní jednání stiženo neplatností, anebo půjde o jednání zdánlivé. Vůle může být projevena výslovně, konkludentně i mlčky (ovšem neplatí, že ten, kdo mlčí, vždy souhlasí).

Klientům už 12 let pomáhám neztratit se v paragrafech. Posledních 5 let se s radostí věnuji právu nemovitostí, k němuž mě to vždy táhlo nejvíce. Úzkou specializaci a znalost realitního prostředí vnímám jako naprosto nezbytný základ pro poskytování špičkových služeb.

« Zpět na seznam slovíček