Projev vůle

« Zpět na seznam slovíček

Vyjádření vůle navenek, které je dostatečně určité, srozumitelné a je učiněno v předepsané formě (např. kupní smlouva na nemovitost musí být uzavřena v písemné formě). Jestliže projev vůle tyto podmínky nesplňuje, bude právní jednání stiženo neplatností, anebo půjde o jednání zdánlivé. Vůle může být projevena výslovně, konkludentně i mlčky (ovšem neplatí, že ten, kdo mlčí, vždy souhlasí).

V advokacii jsem 13 let a vždy pro mě bylo nejdůležitější dělat věci pořádně. Proto se specializuji výhradně na jednu oblast, a to jsou nemovitosti. Hledáte-li právníka pro váš realitní byznys nebo potřebujete poradit s koupí či prodejem nemovitosti, ušetřím vám starosti, čas a peníze.

« Zpět na seznam slovíček