« Zpět na seznam slovíček

Každé jednání, které je v rozporu se zákonem, jiným právním předpisem. Může jít rovněž o porušení povinnosti vyplývající ze závazkového právního poměru. Nejde o protiprávní jednání, je-li dána okolnost vylučující protiprávnost (plnění zákonné povinnosti, výkon subjektivního práva, svépomoc, jednání v nutné obraně nebo krajní nouzi, svolení poškozeného, přípustné riziko nebo oprávněné použití zbraně).

« Zpět na seznam slovíček