Zástavní právo

« Zpět na seznam slovíček

Zástavní právo slouží k zajištění dluhu pro případ, že dlužník nebude splácet řádně a včas. Pokud je dlužník v prodlení se splácením, může věřitel svou pohledávku uspokojit z výtěžku zpeněžení zástavy (= tj. věci, která je zastavená). Zástavu lze zpeněžit například prodejem v dražbě. Zástavou může být každá obchodovatelná věc, typicky nemovitost.

« Zpět na seznam slovíček