« Zpět na seznam slovíček

Členská schůze je nejvyšší orgán družstva složený ze všech jeho členů. Rozhoduje o nejdůležitějších otázkách fungování družstva – změna stanov, volba a odvolání členů dalších orgánů, zrušení družstva apod. Členská schůze se musí konat nejméně jednou ročně a každý člen má v zásadě 1 hlas.

« Zpět na seznam slovíček