« Zpět na seznam slovíček

Extravilán je území ležící mimo zastavěné území obce (mimo intravilán).

« Zpět na seznam slovíček