« Zpět na seznam slovíček

Užívání je pojem důležitý jednak z hlediska stavebního zákona, kdy tento upravuje podmínky užívání stavby (srov. kolaudace) a jednak z hlediska občanského zákoníku, kdy je pro nás důležitý způsob užívání zejména nemovitostí (byt, dům, pozemek) a právní důvod, na základě kterého může osoba věc užívat, typicky vlastnictví, nájemní smlouva případně věcné břemeno spolužívání.

Užíváním domu a bytu pak obecně rozumíme bydlení a s tím související užívání konkrétního nemovitosti. Vedle bydlení ale může nemovitost sloužit také k jinému účelu užívání, například jako prostor sloužící k podnikání.

« Zpět na seznam slovíček