« Zpět na seznam slovíček

Prodloužení nájemní smlouvy je změnou v obsahu původní smlouvy. K prodloužení nájemní smlouvy může dojít na základě 1) dohody smluvních stran o prodloužení smlouvy, 2) automatickým prodloužením nájemní smlouvy, ke kterému dochází, pokud nájemce užívá pronajatou nemovitou věc alespoň tři měsíce po dni skončení nájmu a pronajímatel nevyzve (písemnou formou) nájemce k opuštění nemovité věci. V tomto případě platí, že nájem je ujednán na stejnou dobu jako v předchozí nájemní smlouvě, nejdéle na dobu dvou let.

« Zpět na seznam slovíček
INFORMACE K AKTUÁLNÍ SITUACI S KORONAVIREM: Naše kancelář nadále poskytuje právní služby v nepřerušeném provozu. Omezujeme pouze osobní schůzky, jednání i podpisy smluv jsou organizovány na dálku, což nemá žádný vliv na jejich platnost. Koukněte na náš aktuální článek o změnách: https://ilonacernochova.cz/koronavirus-a-podpisy-kupnich-smluv-na-nemovitosti-co-je-jinak/.