« Zpět na seznam slovíček

Stavební ohlášení představuje časově i administrativně méně náročnou variantu k žádosti o vydání stavebního povolení. Je možné ji využít pouze za předpokladu, že takový postup stavební zákon nebo jiný právní předpis výslovně předpokládá pro daný stavební záměr. Je tomu například u staveb pro bydlení a pro rodinnou rekreaci do 150 m2 celkové zastavěné plochy a dalších jednoduchých staveb, terénních úprav a udržovacích prací. Na základě stavebního ohlášení vydá stavební úřad souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, a to do 30 dnů ode dne podání ohlášení.

« Zpět na seznam slovíček