« Zpět na seznam slovíček

Zápis, jenž osvědčuje existenci jistého práva nebo povinnosti. Děje se tak z důvodu naplnění zásady publicity. Příkladem může být rozhodnutí katastrálního úřadu o výmazu zástavního práva k určité nemovitosti. Ve chvíli, kdy dlužník splní svůj dluh, zanikne pohledávka věřitele a společně s ní i zástavní právo, které pohledávku zajišťovalo. Katastrální úřad tak následně zástavní právo nezruší, ale rozhodnutím o výmazu zástavního práva pouze deklaruje, že dané právo zaniklo. Opakem deklaratorního zápisu je zápis konstitutivní.

« Zpět na seznam slovíček
INFORMACE K AKTUÁLNÍ SITUACI S KORONAVIREM: Naše kancelář nadále poskytuje právní služby v nepřerušeném provozu. Omezujeme pouze osobní schůzky, jednání i podpisy smluv jsou organizovány na dálku, což nemá žádný vliv na jejich platnost. Koukněte na náš aktuální článek o změnách: https://ilonacernochova.cz/koronavirus-a-podpisy-kupnich-smluv-na-nemovitosti-co-je-jinak/.