Deklaratorní zápis

« Zpět na seznam slovíček

Zápis, jenž osvědčuje existenci jistého práva nebo povinnosti. Děje se tak z důvodu naplnění zásady publicity. Příkladem může být rozhodnutí katastrálního úřadu o výmazu zástavního práva k určité nemovitosti. Ve chvíli, kdy dlužník splní svůj dluh, zanikne pohledávka věřitele a společně s ní i zástavní právo, které pohledávku zajišťovalo. Katastrální úřad tak následně zástavní právo nezruší, ale rozhodnutím o výmazu zástavního práva pouze deklaruje, že dané právo zaniklo. Opakem deklaratorního zápisu je zápis konstitutivní.

Klientům už 12 let pomáhám neztratit se v paragrafech. Posledních 5 let se s radostí věnuji právu nemovitostí, k němuž mě to vždy táhlo nejvíce. Úzkou specializaci a znalost realitního prostředí vnímám jako naprosto nezbytný základ pro poskytování špičkových služeb.

« Zpět na seznam slovíček