« Zpět na seznam slovíček

Zákazem zatížení rozumíme zákaz zatížení nemovitosti zejména zástavním právem, věcným břemenem apod. Banky jej často zřizují se zástavním právem, když poskytují hypotéční úvěr. To je třeba zohlednit při převodu nemovitosti.

« Zpět na seznam slovíček