Služebnost

« Zpět na seznam slovíček

Služebnost je vedle reálného břemene druhem věcného břemene. Představuje povinnost vlastníka nemovitosti zdržet se určitého chování, nebo naopak jisté chování strpět, a to ve prospěch oprávněného.

Ilustrujme tuto situaci na služebnosti cesty, při níž má oprávněný možnost si zkracovat cestu domů např. automobilem přes sousedův pozemek. Soused má v takovém případě povinnost strpět projíždění oprávněného přes zatížený pozemek a zároveň se zdržet jakéhokoliv chování, které by jakýmkoliv způsobem ztížilo nebo dokonce znemožnilo průjezd oprávněného.

V advokacii jsem 13 let a vždy pro mě bylo nejdůležitější dělat věci pořádně. Proto se specializuji výhradně na jednu oblast, a to jsou nemovitosti. Hledáte-li právníka pro váš realitní byznys nebo potřebujete poradit s koupí či prodejem nemovitosti, ušetřím vám starosti, čas a peníze.

« Zpět na seznam slovíček