« Zpět na seznam slovíček

Pozemkem se rozumí část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí. Je takto zakreslen v mapě vedené katastrálním úřadem, který eviduje také další informace o daném pozemku (např. druh pozemku nebo způsob jeho využití). Pozemek může tvořit jedna nebo více parcel.

« Zpět na seznam slovíček