« Zpět na seznam slovíček

Podstatou prohlášení vlastníka je faktické roztříštění práv k nemovitosti na práva k jednotkám. Proto občanský zákoník upravuje v této souvislosti i pravidla pro správu domu. Pokud nebylo společenství vlastníků jednotek (SVJ) založeno již dříve, jsou vlastníci jednotek povinni založit jej v domě, kde je alespoň pět jednotek, z nichž alespoň čtyři jsou ve vlastnictví čtyř různých vlastníků jednotek. I na toto je třeba při prohlášení vlastníka nutné brát zřetel, protože dokument musí v takovém případě obsahovat i náležitosti, které zákon stanovuje pro stanovy SVJ.

Dojít může samozřejmě i na situaci, kdy při prohlášení vlastníka k vzniku SVJ nedochází, a to např. v případě, kdy:

  • v domě vznikne méně než pět jednotek, nebo
  • vzniklé jednotky v domě se nacházejí ve vlastnictví méně než čtyř různých vlastníků (eventuálně ve vlastnictví jediného vlastníka-developera, který následně hodlá jednotlivé bytové a nebytové jednotky samostatně rozprodat).

V takovém případě se v prohlášení stanoví pravidla užívání i náklady na společné části. Těmi se rozumí správa nejen společných částí budovy, ale také funkčně souvisejících pozemků.

« Zpět na seznam slovíček