« Zpět na seznam slovíček

Při realizaci prodeje nemovitosti je samozřejmě žádoucí využít institutu úschovy peněžních prostředků (kupní ceny), a to buď u advokáta, notáře, u banky nebo u realitního zprostředkovatele.

Každý notář je registrován u Notářské komory a stejně jako advokát musí mít ze zákona sjednáno profesní pojištění.

Notáři mají povinnost za úschovu účtovat cenu dle vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb. (advokátní tarif), Cena je tedy pro všechny notáře pevně dána a nemůžou ji měnit, na rozdíl od advokátů, jejichž ceny se mohou velmi lišit. V porovnání s výší smluvní odměny naší advokátní kanceláře za advokátní úschovu kupní ceny a listin však vychází poplatek dle notářského tarifu dráž.

Dle poslední věty výňatku z notářského tarifu dochází ke snížení ceny notářské úschovy kupní ceny na 1/10, pokud notář sepsal i kupní smlouvu. Ovšem sepis kupní smlouvy musí proběhnout formou notářského zápisu, který u kupních smluv není běžně vyžadován a jedná se o nadstandardní formu, jejíž sepis je také náležitě zpoplatněn (odvíjí se od výše kupní ceny nemovitosti). Notářská úschova by se tedy mohla finančně vyplatit jen při převodu méně hodnotné nemovitosti a při současném sepisu kupní smlouvy notářem.

Co se týče bezpečnosti, je notářská úschova srovnatelná s advokátní úschovou (notář má povinnost mít uzavřené pojištění). Stát za škodu způsobenou notářem odpovídá pouze v případech výslovně stanovených zákonem, notářské úschovy mezi vyjmenované případy nepatří.

« Zpět na seznam slovíček