« Zpět na seznam slovíček

Výpis z katastru nemovitostí je veřejná listina prokazující stav evidovaný v katastru k okamžiku, který je na ní uveden. Tento výpis lze získat za poplatek prostřednictvím nákupu v aplikace nahlížení do KN (https://nahlizenidokn.cuzk.cz/), nebo stažením po registraci v dálkovém přístupu do KN (https://www.cuzk.cz/dp), nebo osobně na katastrálním úřadě, na pobočkách CzechPoint (https://www.czechpoint.cz/public/), na poštách, obecních úřadech, úřadech městských částí, na matričních úřadech, na krajských úřadech, u notářů, na pracovištích Hospodářské komory a na zastupitelských úřadech.

O výpis může zažádat kdokoliv bez prokázání totožnosti, jen je potřeba znát identifikační údaje nemovitosti – například parcelní číslo a katastrální území nebo přímo číslo listu vlastnictví (LV).

« Zpět na seznam slovíček