« Zpět na seznam slovíček

Stavební zákon je zákon č. 183/2006 Sb. (zákon o územním plánování a stavebním řádu), který upravuje územní plánování, stavební řád (problematika ohlašování, povolování, provádění, užívání, údržby a odstraňování staveb) a související oblasti (vyvlastňování, projektová činnost, provádění staveb apod.).

« Zpět na seznam slovíček