« Zpět na seznam slovíček

Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnického práva. V případě nemovitostí se tak děje zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

« Zpět na seznam slovíček