« Zpět na seznam slovíček

List vlastnictví (též LV) se zakládá v katastrálním území pro skupinu nemovitostí nebo jednotek, které patří jednomu vlastníkovi, resp. spoluvlastníkům, ve shodném vlastnickém režimu. Jedná se o veřejnou listinu zapsanou v katastru nemovitostí, která obsahuje údaje o dané nemovitosti, jejím vlastníkovi, popř. spoluvlastnících, a o právech třetích osob (věcná břemena, předkupní práva či zástavní práva).

Do LV (jeho neúplné verze) lze zdarma nahlížet na webových stránkách katastru nemovitostí.

« Zpět na seznam slovíček