« Zpět na seznam slovíček

Nabývacím titulem se rozumí právní důvod k nabytí vlastnického práva. Zjednodušeně řečeno je to listina, kterou vlastník prokazuje vznik svého vlastnictví k věci. Nabývacím titulem může být třeba kupní smlouva, darovací smlouva, pravomocné rozhodnutí soudu apod.

« Zpět na seznam slovíček