« Zpět na seznam slovíček

Darování je dobrovolné a bezúplatné převedení vlastnického práva, a to s jeho souhlasem (tím se liší od společenské úsluhy). Právní úprava darování pamatuje na možnost, aby dárce v budoucnu dar odvolal v případě, že jsou naplněny zákonné podmínky (např. důvod nouze nebo nevděku). Tím je prolomena zásada „pacta sunt servanda“. Stejně tak obdarovaný může odstoupit od darovací smlouvy. Příslib darování, tedy pokud někdo jinému dar slíbí, nemá povinnost mu tuto věc darovat. Ten, kdo slib obdržel, má nárok na účelně vynaložené náklady očekávání daru.  Například když kamarádovi slíbíte, že mu darujete auto, kamarád si proto postaví nový přístřešek pro automobil a vy si pak darování rozmyslíte.  V takovém případě si kamarád může nárokovat náklady na stavbu přístřešku.

Platná právní úprava umožňuje také darování, které má být plněno až po dárcově smrti.

Viz také darovací smlouva

« Zpět na seznam slovíček