« Zpět na seznam slovíček

Dodatek k nájemní smlouvě (tzv. kumulativní novace) představuje změnu v obsahu nájemní smlouvy. Strany nájmu se dohodnou, že se obsah nájemní smlouvy mění nebo doplňuje, aniž by původní smlouva zanikla a musela tak být uzavřena nová. Výše uvedené se projevuje ve skutečnosti, že dodatkem nedotčené části nájemní smlouvy zůstanou nadále v platnosti a účinnosti.

« Zpět na seznam slovíček