Odstoupení od nájemní smlouvy

« Zpět na seznam slovíček

Odstoupení od nájemní smlouvy je jednostranné právní jednání, kterým se ruší nájemní smlouva od počátku, tedy jako by ani nebyla uzavřena. Nový občanský zákoník neobsahuje speciální úpravu odstoupení od nájemní smlouvy, a tak lze k odstoupení přistoupit jednak, jestliže je to výslovně ujednáno v nájemní smlouvě a jednak, jestliže je naplněna zákonná podmínka pro odstoupení od smlouvy. Zákonnou podmínkou je přitom skutečnost, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Podstatné je přitom takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

Klientům už 12 let pomáhám neztratit se v paragrafech. Posledních 5 let se s radostí věnuji právu nemovitostí, k němuž mě to vždy táhlo nejvíce. Úzkou specializaci a znalost realitního prostředí vnímám jako naprosto nezbytný základ pro poskytování špičkových služeb.

« Zpět na seznam slovíček