« Zpět na seznam slovíček

Excindační žaloba, nebo také vylučovací žaloba, je návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. Touto žalobou se žalobce domáhá, aby při soudním exekučním prodeji majetku byla z prodávaného majetku vyloučena konkrétní věc, protože k ní má žalobce právo (např. zpravidla je jejím vlastníkem a není věcí dlužníka). Cílem této žaloby je vrátit majetek postižený exekucí osobě, která žalobu podala.

« Zpět na seznam slovíček