« Zpět na seznam slovíček

Předmět koupě je věc, kterou prodávající převádí na základě kupní smlouvy do vlastnictví kupujícího za úplatu (kupní cenu).

Předmětem koupě může být jakákoliv obchodovatelná movitá, či nemovitá věc. Předmětem koupě může být také věc, která v době uzavření smlouvy ještě nemusí existovat.

« Zpět na seznam slovíček
INFORMACE K AKTUÁLNÍ SITUACI S KORONAVIREM: Naše kancelář poskytuje právní služby v nepřerušeném provozu. Je již opět možné sjednat si osobní schůzku.