« Zpět na seznam slovíček

Účinky vkladu (zápisu) do katastru nemovitostí mohou být buď konstitutivní (zakládá, mění nebo ruší práva a povinností) nebo deklaratorní (pouze potvrzuje vznik, změnu nebo zánik práv a povinností).

V zásadě záleží na právním důvodu vzniku, změně, či zániku práv. Je-li právním důvodem smlouva, je vznik, resp. změna nebo zánik, těchto práv účinný až zápisem do KN, tzn. vlastnické právo k nemovitosti kupující nenabývá uzavřením kupní smlouvy, ale až zápisem do KN (mluvíme tedy o konstitutivním účinku), přičemž právní účinky zápisu nastávají okamžikem, kdy návrh na zápis došel na příslušný katastrální úřad.

« Zpět na seznam slovíček
INFORMACE K AKTUÁLNÍ SITUACI S KORONAVIREM: Naše kancelář nadále poskytuje právní služby v nepřerušeném provozu. Omezujeme pouze osobní schůzky, jednání i podpisy smluv jsou organizovány na dálku, což nemá žádný vliv na jejich platnost. Koukněte na náš aktuální článek o změnách: https://ilonacernochova.cz/koronavirus-a-podpisy-kupnich-smluv-na-nemovitosti-co-je-jinak/.