« Zpět na seznam slovíček

Vlastnické právo patří mezi práva absolutní, což znamená, že působí vůči každému (tedy vůči předem neurčenému okruhu osob). Tomtu právo odpovídá na druhé straně povinnost všech ostatních vlastníka bez právního důvodu nerušit.

Obsahem vlastnického práva je právo věc držet, užívat, požívat, nakládat s ní, zatížit, opustit či zničit. U nemovitostí si tedy lze představit možnosti v nemovitosti bydlet, brát užitky z rostlin na pozemku vzešlých, pronajmout nemovitost, nebo ji propachtovat, zatížit věcným břemenem či zástavním právem, a také ji prodat nebo darovat, případně opustit (což u nemovitostí není obvyklé). Nemovitou věc lze zničit jen nebrání-li tomu zákon nebo jiná skutečnost, a zároveň se nemůže jednat o pozemek.

Převede-li se vlastnické právo k nemovité věci zapsané ve veřejném seznamu, nabývá se nemovitost do vlastnictví až zápisem do katastru nemovitostí.

« Zpět na seznam slovíček