Vlastnické právo

« Zpět na seznam slovíček

Převede-li se vlastnické právo k nemovité věci zapsané ve veřejném seznamu, nabývá se věc do vlastnictví zápisem do takového seznamu. Nejčasteji je tímto zápisem zápis do Katastru nemovitostí.

« Zpět na seznam slovíček