Obdarovaný

« Zpět na seznam slovíček

Obdarovaný je stranou darovací smlouvy, která je právním důvodem ke vzniku závazkového právního poměru nazývaného darování. Účelem darování je bezúplatně převést vlastnické právo k věci.

Obdarovaný přijímá od dárce věc a na rozdíl od kupujícího za ni neplatí.

« Zpět na seznam slovíček