« Zpět na seznam slovíček

Právní předpis je pramenem práva. Jde o souhrnné označení pro zákony, ústavní zákony, zákonná opatření Senátu (tj. právních předpisů vydáváných mocí zákonodárnou), dále nařízení vlády, vyhlášky ministerstev a jiných ústředních správních úřadů, České národní banky, některá rozhodnutí Prezidenta (tj. právních předpisů vydávaných mocí výkonnou) a obecně závazných vyhlášek obcí a krajů (tj. právních předpisů vydávaných územními samosprávami).

« Zpět na seznam slovíček
INFORMACE K AKTUÁLNÍ SITUACI S KORONAVIREM: Naše kancelář poskytuje právní služby v nepřerušeném provozu. Je již opět možné sjednat si osobní schůzku.