« Zpět na seznam slovíček

Škoda představuje ztrátu na majetku, a to ztrátu skutečnou (o kolik se hodnota majetku snížila) i ušlý zisk (o kolik se hodnota majetku nezvýšila, ačkoliv se zvýšit měla). Jedná se tedy o újmu na majetku, kterou lze vyjádřit v penězích. Zakládá nárok na náhradu škody, která slouží jako jakési protiplnění k odčinění vzniklé škody na majetku poškozeného, tzn., že penězi lze způsobenou škodu odčinit. Škoda se nahrazuje vždy, když je poškozenému způsobena a její výše je jasně určena. Tímto se liší od nemajetkové újmy, která se vyčísluje podle konkrétní situace a nahrazuje se pouze tam, kde je to nutné a újma je skutečně způsobena.

« Zpět na seznam slovíček
INFORMACE K AKTUÁLNÍ SITUACI S KORONAVIREM: Naše kancelář nadále poskytuje právní služby v nepřerušeném provozu. Omezujeme pouze osobní schůzky, jednání i podpisy smluv jsou organizovány na dálku, což nemá žádný vliv na jejich platnost. Koukněte na náš aktuální článek o změnách: https://ilonacernochova.cz/koronavirus-a-podpisy-kupnich-smluv-na-nemovitosti-co-je-jinak/.