« Zpět na seznam slovíček

Způsob a forma úhrady kupní ceny při převodu nemovitosti je klíčovou otázkou při uzavírání kupní smlouvy na dům, byt či pozemek. Tato otázka má dvě strany mince: Za prvé, prodávající k převodu nebude chtít přistoupit, dokud nebude mít od kupujícího peníze. Za druhé, kupující by měl být nanejvýše obezřetný, než bude mít nemovitost skutečně ve svém vlastnictví, tj. bude zapsán jako vlastník v katastru nemovitostí. Elegantním řešením je proto úschova peněz. Může tomu být u advokáta, notáře, v bance nebo příp. prostřednictvím realitního makléře. Úschova peněz tak představuje vstoupení třetí osoby, která finanční prostředky převezme od kupujícího do úschovy a prodávajícímu je vydá až po splnění podmínek specifikovaných ve smlouvě, přičemž v době od jejich složení do úschovy s nimi nemůže kupující ani prodávající samostatně nakládat. Lze nanejvýš doporučit, aby kupní cena byla prodávajícímu vyplacena až po zápisu vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí a po předložení výpisu z katastru nemovitostí, na kterém nebude uvedeno, že nemovitost je zatížena právní vadou. Úschova kupní ceny je tedy v případě uzavření kupní smlouvy na nemovitost nepostradatelným právním nástrojem, který výrazně snižuje případná rizika převodu. Advokátní úschova kupní ceny při prodeji nemovitosti má tu výhodu, že je cenově dostupná, rychlá a flexibilní. Podmínky našich úschov naleznete zde.

« Zpět na seznam slovíček