« Zpět na seznam slovíček

Geodetické zaměření spadá pod zeměměřické činnosti, které upravuje zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, kdy zeměměřictví je souhrn geodetických, fotogrammetrických a kartografických činností včetně technických činností v katastru nemovitostí. Využití výsledků zeměměřické činnosti tedy může být široké a sloužit pro různé účely.

V praxi realitního trhu se s potřebou geodetického zaměření setkáme nejčastěji při zaměření skutečného stavu stavby, při rozdělení pozemků nebo vytyčení nových hranic pozemků, nebo také k zápisu věcného břemene inženýrských sítí do katastru nemovitostí (kanalizační, vodovodní vedení apod.) aj.

Výsledkem geodetického zaměření může být geometrický plán, který je často potřebnou přílohou návrhu na katastrální úřad. Geometrický plán jsou oprávněny vyhotovit pouze osoby uvedené v seznamu úředně oprávněných zeměměřických inženýrů, který naleznete v on-line podobě zde: https://www.cuzk.cz/Nabidky-a-zakazky/Seznam-vsech-uredne-opravnenych-zememerickych-inze.aspx.

« Zpět na seznam slovíček