« Zpět na seznam slovíček

Převzetí věci je jednou ze základních povinností kupujícího plynoucí přímo ze zákona. O převzetí věci (zvláště pak u nemovitostí) se obvykle sepisuje protokol o převzetí, v němž je nutné vytknout vady věci (a v případě nemovitostí dále např. zapsat stav měřidel ke dni předání).

« Zpět na seznam slovíček