Katastr nemovitostí

« Zpět na seznam slovíček

Katastr nemovitostí je veřejný seznam, do kterého má každý právo nahlížet a který obsahuje údaje o nemovitostech. Údaji rozumíme soupis, popis, geometrické a polohové určení a zápis práv k nemovitostem, zejména vlastnické právo (kdo je vlastník), případně právo zástavní, omezení dispozice (zákaz prodeje) apod.

Klientům už 12 let pomáhám neztratit se v paragrafech. Posledních 5 let se s radostí věnuji právu nemovitostí, k němuž mě to vždy táhlo nejvíce. Úzkou specializaci a znalost realitního prostředí vnímám jako naprosto nezbytný základ pro poskytování špičkových služeb.

« Zpět na seznam slovíček