« Zpět na seznam slovíček

Převod nemovitosti chápeme jako převod vlastnického práva k nemovité věci, přičemž převod může být buď úplatný (koupě) nebo bezúplatný (darování).

Převádíme-li vlastnické právo k nemovitosti (jednotka, pozemek, apod.), která je zapsaná do veřejného seznamu, typicky katastru nemovitostí, vlastnické právo nabyvatel nabyde až zápisem do takového seznamu.

« Zpět na seznam slovíček