« Zpět na seznam slovíček

Budoucí kupní smlouvou se nejméně jedna strana zavazuje v budoucnu uzavřít kupní smlouvu, jejíž obsah je alespoň obecně ujednán. Zavázaná strana je povinna uzavřít smlouvu bez zbytečného odkladu po tom, co ji oprávněná strana vyzvala v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí.

« Zpět na seznam slovíček