Smlouva o smlouvě budoucí kupní

« Zpět na seznam slovíček

Budoucí kupní smlouvou se nejméně jedna strana zavazuje v budoucnu uzavřít kupní smlouvu, jejíž obsah je alespoň obecně ujednán. Zavázaná strana je povinna uzavřít smlouvu bez zbytečného odkladu po tom, co ji oprávněná strana vyzvala v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí.

Klientům už 12 let pomáhám neztratit se v paragrafech. Posledních 5 let se s radostí věnuji právu nemovitostí, k němuž mě to vždy táhlo nejvíce. Úzkou specializaci a znalost realitního prostředí vnímám jako naprosto nezbytný základ pro poskytování špičkových služeb.

« Zpět na seznam slovíček