« Zpět na seznam slovíček

Exekutorské zástavní právo na nemovité věci se zřizuje v exekučním řízení, kdy návrh na zahájení tohoto řízení podává oprávněný tedy věřitel z pohledávky.

Exekutor vyrozumí katastrální úřad a ten zapíše poznámku  informující o podání návrhu na zřízení exekutorského zástavního práva. Osoby, které získají do svého vlastnictví nemovitou věc po zápisu této poznámky musí počítat s tím, že případné exekutorské zástavní právo bude účinné i vůči nim.

Samotné exekutorské zástavní právo se pak do katastru nemovitostí zapíše na základě exekučního příkazu, kterým bylo exekutorské zástavní právo zřízeno, a to na návrh oprávněného.

Exekutorské zástavní právo zaniká obvyklými způsoby zániku zástavního práva.

Výmaz z katastru nemovitostí se pak po zániku pohledávky (splacení dluhu) provede záznamem na základě potvrzení o zániku práva zapsaného dosud v katastru vydaným osobou, v jejíž prospěch je zaniklé právo dosud v katastru zapsáno, tj. potvrzením zástavního věřitele o zániku zástavního práva. Výmaz lze provést i z jiných důvodů – zastavení exekuce, částečné zastavení exekuce, zpeněžení nemovitosti, ke které bylo exekutorské zástavní právo zřízeno, v rámci jiného exekučního nebo vymáhacího řízení apod.

« Zpět na seznam slovíček