« Zpět na seznam slovíček

Společné jmění manželů je specifickým druhem spoluvlastnického práva k věcem, které manželé nabyli v průběhu trvání manželství, případně je nabyl alespoň jeden z manželů. Součástí společného jmění jsou také dluhy.

Při prodeji nemovitosti, stejně jako při jakémkoliv jiném nakládání s majetkem ve společném jmění, které není zcela běžnou záležitostí, je vyžadováno právního jednání obou manželů. Jinými slovy musí oba manželé připojit svůj podpis pod kupní smlouvu. V opačném případě by se mohl druhý z manželů domáhat vyslovení neplatnosti smlouvy.

« Zpět na seznam slovíček