« Zpět na seznam slovíček

Shromáždění SVJ je nejvyšším orgánem společenství vlastníků jednotek, který rozhoduje například o přijetí stanov nebo volbě a odvolání statutárního orgánu společenství.

Členy shromáždění SVJ jsou všichni vlastníci jednotek v daném domě a scházejí se nejméně jednou ročně.

« Zpět na seznam slovíček