Úrok z prodlení

« Zpět na seznam slovíček

Peněžité plnění dlužníka věřiteli, jestliže dlužník neuhradil včas svůj dluh. Úrok z prodlení přistupuje k původnímu dluhu a počítá se od prvního dne prodlení až do zaplacení.

Klientům už 12 let pomáhám neztratit se v paragrafech. Posledních 5 let se s radostí věnuji právu nemovitostí, k němuž mě to vždy táhlo nejvíce. Úzkou specializaci a znalost realitního prostředí vnímám jako naprosto nezbytný základ pro poskytování špičkových služeb.

« Zpět na seznam slovíček