Úrok z prodlení

« Zpět na seznam slovíček

Peněžité plnění dlužníka věřiteli, jestliže dlužník neuhradil včas svůj dluh. Úrok z prodlení přistupuje k původnímu dluhu a počítá se od prvního dne prodlení až do zaplacení.

« Zpět na seznam slovíček