« Zpět na seznam slovíček

Darovací daň již formálně neexistuje, nicméně je zahrnuta v rámci daně z příjmů, a to mezi ostatními příjmy jako bezúplatný příjem. Pakliže není naplněna žádná z podmínek pro osvobození od daně, je obdarovaný povinen zaplatit daň z příjmu ve výši 15 %.

Osvobozeny od daně z příjmu jsou bezúplatné příjmy od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů. Dále od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou.

Daň z příjmu se v případě darování nevztahuje ani na obmyšleného z jeho majetku, který do svěřenského fondu vyčlenil nebo kterým zvýšil majetek tohoto fondu, ani na poplatníka z jeho majetku, který vložil do rodinné fundace.

Ohledně příležitostných darů platí, že jsou od daně z příjmu osvobozeny všechny dary nabyté příležitostně od jakýchkoliv osob, pokud jejich úhrn od téhož poplatníka ve zdaňovacím období nepřevyšuje částku 15.000,- Kč.

« Zpět na seznam slovíček