« Zpět na seznam slovíček

Jistotní účet slouží k zajištění řádného vypořádání financí při prodeji či nákupu nemovitostí. V rámci smlouvy o zřízení jistotního účtu vystupuje více stran, obvykle se jedná o stranu kupující, prodávající a banku jako prostředníka. Jistotní účet garantuje kupujícímu, že prostředky na něm uložené budou prodávající straně vyplaceny až po splnění všech podmínek, na kterých se strany dohodly ve smlouvě o jistotním účtu.

Kupující složí finanční prostředky na jistotní účet u příslušné banky, která zajistí vyplacení nebo navrácení finančních prostředků dle podmínek stanovených ve smlouvě o jistotním účtu. Tzn. při splnění podmínek převede finanční prostředky prodávajícímu, naopak při nesplnění podmínek vrátí finanční prostředky kupujícímu.

V praxi se používá v případech, kdy není při převodu nemovitostí sjednána notářská či advokátní úschova finančních prostředků, sloužících k vypořádání kupní ceny za nemovitost.

« Zpět na seznam slovíček