« Zpět na seznam slovíček

Je to číslo, které označuje parcelu (jako ucelenou a ohraničenou část pozemku) v katastrálním území. V Existují dva typy parcel, a to stavební a pozemková. Pokud znáte parcelní číslo pozemku a také katastrální území, můžete si v nahlížení do katastru nemovitostí zjistit vlastníka pozemku, výměru pozemku a to, zda je pozemek nějak zatížen a další údaje o pozemku. Pokud parcelní číslo neznáte, lze vycházet při vyhledávání z adresy a katastrální mapy.

« Zpět na seznam slovíček