« Zpět na seznam slovíček

Způsobilost subjektu nést práva a povinnosti. V případě fyzických osob vzniká narozením a končí smrtí. Zejména pro účely dědického práva je právní subjektivita přiznána také již počatému dítěti, jestliže se narodí živé (tzv. nasciturus). Právnické osoby získávají právní subjektivitu se svým vznikem a přicházejí o ni svým zánikem. Běžně je tedy spojena s obdobím po zápisu právnické osoby do veřejného rejstříku až do jejího výmazu.

« Zpět na seznam slovíček