Běžná záležitost

« Zpět na seznam slovíček

Bězná záležitost je výraz používaný při společném jměmí manželů. Například při prodeji nemovitosti, stejně jako při jakémkoliv jiném nakládání s majetkem ve společném jmění, které není zcela běžnou záležitostí, je vyžadováno právního jednání obou manželů. Jinými slovy musí oba manželé připojit svůj podpis pod kupní smlouvu. V opačném případě by se mohl druhý z manželů domáhat vyslovení neplatnosti smlouvy. Můžeme se setkat také s pojmy označující běžnou záležitost a to „obvyklou správu“ nebo „obvyklé hospodaření“.

« Zpět na seznam slovíček