« Zpět na seznam slovíček

Stanovy jsou základním dokumentem některých druhů právnických osob, v oblasti práva nemovitostí zejména společenství vlastníků jednotek nebo bytových družstev.

Ve stanovách se zakotvuje mimo jiné název, sídlo či statutární orgán dané právnické osoby, ale také práva a povinnosti jejích členů.

« Zpět na seznam slovíček