Bezpečnost staveb

« Zpět na seznam slovíček

Každá stavba musí být navržena a provedena tak, aby splnila základní požadavky na bezpečnost, jimiž jsou mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochrana proti hluku, bezpečnost při užívání, úspora energie a tepelná ochrana. Zajištění těchto požadavků by měla zaručovat vhodně zvolená konstrukce stavby, použité materiály a podobně.

« Zpět na seznam slovíček